Judendom versus Israel

Under nu flera år har det varit vanligt att judiska medborgare av Sverige attackeras på grund av deras tro. Varför det händer är totalt oklart för mig. I Sverige, och andra civiliserade länder för den delen, råder religionsfrihet. Detta betyder enkelt sagt att alla kan tro på vad de vill utan att de behandlas på annat sätt än någon annan av myndigheter, företag och privatpersoner. Man ska fri från represaljer kunna ansluta sig till ett religionssamfund, församling eller förening eller utöva sin tro på annat sätt utan att någon stör sig på detta.

Så annorlunda verkligheten ser ut idag…

För att komma tillbaka till svenska medborgare som har judendom som religion; i de två städer där det råder störst oro för religionsfriheten attackeras synagogor, judiska företag, föreningar och privatpersoner. Synagogor har sedan länge fått polisbevakning och så är förhoppningsvis även fallet med andra som drabbats av religions riktad våld. Våldet går så långt att hela familjer har fått nog och flyttar utomlands, framförallt Israel, där de känner sig välkommen, och där till och med yngre personer uttalar planer att vandra ut till Israel för att de inte klarar av antisemitismen längre.

Som jag ser det är det för det mesta tre grupper som ligger bakom allt ovannämnda våld:

 • Neo fascister och nazister
 • Invånare med bakgrund i antingen mellan östern eller i Islam
 • Dumma människor

Detta är väldigt generaliserande, i alla fall för de sista två grupper, låt mig förklara.

Första gruppen tänker jag inte förklara, de lever eller önskar leva i det tyska samhället under trettiotalet av förra sekel. Uppfinn en tidsmaskin och flytta tillbaka.

Grupp tre anser jag är sådana som antingen följer med i grupp ett eller i grupp två av suddiga skäl. De kan nog inte forma sina egna idéer, har inte läst tillräckligt mycket för att forma sin egen mening, och hänger därför med i de idéer som de hör av andra som de anser är bra förebilder. Newsflash: De är inte bra förebilder! Läs, lär, utveckla din egen mening och bli klokare!

Grupp två är ett mindre mysteriet. Vad som framgår ur interviewer, tidningsartiklar och nyheter på TV består grupp två utav antingen de som direkt drabbats av statens Israel’s våld eller de som fått med Israel hatet från där de eller deras familjer kom ifrån eller indirekt via deras religion.

I båda dessa delar av grupp två verkar det att man jämställer staten Israel med religionen judendom. Följden av denna felaktiga slutsats blir att svenska judiska invånare, företag och instanser jämställs med eller ses som del av staten Israel och allt förakt man redan hade mot staten Israel kan därför nu riktas mot svenska judiska invånare.

Nu gäller det att passa på att påpeka att jag varken följer eller propagerar detta sätt att resonera fram sig. Tvärtom, jag försöker bara förklara hur jag tror våldet mot allt som anses vara judisk motiveras i grupp två. Notera att jag varken är en anhängare till staten Israel eller deras sätt att behandla deras Palestinska medborgare eller Palestinska flyktligarna.

*

Nu gäller det även att komma med några förslag som kan hjälpa lösa våldet istället för att bara försöka förklara det. Några av mina bidrag:

 • Fördöm våldet!
  • Regeringen: fördöm om och om igen och kom med förslag och åtgärdar att minska våldet.
 • Straffa gärningsmän!
  • Strängare straff: sätt exempel!
  • Ingen straffreduktion för dessa våldsamheter!
  • Samtliga utan Svensk medborgarskap bör utvisas från landet efter blivit dömd för hatbrott eller religionsgrundat våld.
 • Förklara saker!
  • Media och nyheter: Förklara varje gång något händer utförlig, ananlysera och publicera!
 • Utbilda!
  • Lär ut till unga redan i förskola och grundskola, samt gymnasium om skillnader mellan ett land långt bort och en religion.
  • Utbilda samtliga som kommer in i Sverige för att bosätta sig här om samma sak.

Leave a Reply