Det svenska valet – 1

Svenska valet innan 2022

Jag tror jag har nämnt det Svenska valet och valsystemet förut, och om jag gjorde det så var det inte  med lovande ord. Som icke Svensk medborgare får jag inte rösta i Riksdagsvalet, dock bara i kommun samt länstyrelse valen. Jag deltog några gånger i de första valet sedan vi flyttade hit, sedan började jag granska systemet lite mer kritiskt och slutade rösta. Istället gick jag till vallokalen för att kolla upp läget, kommentera och sedan överklaga mina synpunkter till relevanta myndigheter.

Hur ser det ut då?

Valet går till såhär:

 • Man kvalificerar för en röstbiljett baserat på ålder och medborgarskap
 • Röstbiljett skickas hem
 • På valdagen (eller tidigare) beger man sig till vallokalen
 • Vid ingången till vallokalen står en stor låda som innehåller små papperslappar för alla pertier och personer som är valbara. Man plockar de papper för partier och personer man tänker rösta på
 • Papperna som togs med från ingången tas in på en valbås, ett litet ståbord med tältskärm på
 • Papprerna stoppas in i ett kuvert
 • Kuvertet lämnas in hos valkommittén som sitter bakom ett bord i vallokalen. Vid det tillfälle får man legitimera sig och visa valbiljetten.
 • Klart!

Vid de gånger jag var ut och röstade, och senare när jag bara gick ditt för att observera hitta jag desssa undermåligheter:

 • Vid ingången, dock utanför, står folk från lokala partier för att uppmana rösta på deras parti
 • I ingången där man tar de små papperslappar finns en vakt som ser till att allt går rätt till där
 • Kuverten man använder att lämna in lapparna har mellan 1 och 2 cm stora håll. Valkommittén ser vad det är du röstar på
 • Man får inte själv stoppa sitt kuvert i valurnen, det ska en i valkommittén göra

Så, redan utanför kan det vara press på att rösta enligt de som står utanför. Innen där man väljer sine papper finns någon som håller tillsyn och ser vad du väljer och hur du tänker rösta. Valbåsen har jag inten kommentar på, annars än att den är öppen på baksidan, vilket lämnar möjlighet för andra at se ditt val. Vid inlämning av rösten så ser valkommittén vad du röstar på genom hålen i kuvertet. Om valkommittén är amatörmagiker på fritiden och duktiga på korttrick, har de även möjlighet att byta ut ditt kuvert mot ett annat.

Notera att jag inte påstår att alla dessa saker händer vid varje val, eller någon val, men det är svagheter som skulle kunna uppfattas kan öppna till fusk. Om det är något man vill undvika vid val så är det att någon del av valet öppnar för egentligheter i någon form.

Vid tidigare brevväxling har jag fått höra att det bör inte stå några utanför och hejar på väljare, att vakten ska titta på annat håll, att man kanske bör ta ett exemplar av samtliga papper för att vilseledja andra. Det räcker inte i min syn.

Som bakgrund kan jag nämna att jag inte har Svensk medborjarskap och har erfarenhet med valsystemet i mitt tidigare hemland, Nederländerna.

Förslag för förbättring:

 • Inga samlingar av folk utanför får förekomma
 • Systemet med lösa papperslappar ska ut! Det ska istället ersättas med en blankett som innehåller samtliga partier och personer som man kan rösta på
 • Lilla tältet i valbåsen ska skydda mer från insyn på baksidan
 • Röstpappret ska läggas in i urnen av den röstande själv

Dessa synpunkter har vid flera tillfällen nämnts för valmyndigeten, dock utan någon löfte om förbättring.

Numera, 2022 verkar det vara en del ändringar i protokollet, så jag kommer att kolla upp de senare denna helg för att se om det nu håller måttet i mina ögon.

Fortsättning följer…