Author Archives: pauladmin

Judendom versus Israel

Under nu flera år har det varit vanligt att judiska medborgare av Sverige attackeras på grund av deras tro. Varför det händer är totalt oklart för mig. I Sverige, och andra civiliserade länder för den delen, råder religionsfrihet. Detta betyder enkelt sagt att alla kan tro på vad de vill utan att de behandlas på annat sätt än någon annan av myndigheter, företag och privatpersoner. Man ska fri från represaljer kunna ansluta sig till ett religionssamfund, församling eller förening eller utöva sin tro på annat sätt utan att någon stör sig på detta.

Så annorlunda verkligheten ser ut idag… Continue reading →

Covid-19 vaccinering

Nee, vrees niet, ik ga hier niets schrijven over het uitvinden, distribueren en toedienen van de verschillende Covid-19 vaccins door de verschilende producenten. Wil je meer weten: open de krant! Of liever gezegd, open de krant niet want wat je zoekt staat waarschijnlijk al op de voorpagina! Continue reading →

Kvarts miljon pannan

Du: En kvarts miljon, för en panna?

Jag: Jo, det kanske låter lite väl dyrt, vilket det ju är. En sådan summa är så pass stor att man tänker efter många gånger innan man köper. Det gjorde vi i alla fall, men köpesumman vara inte en kvarts miljon, den var mindre än hälften, lite över hundra tusen alltså.

Du: Varifrån kommer kvarts miljonen då?

Jag: Det här är sagan om pannan, installatören och försäkringen. Continue reading →

De mythe van de ware tijd

In 2021 zouden de procedures worden gestart om het systeem van zomertijd/wintertijd af te schaffen voor de EU lidstaten. Dit was in 2018 voorgesteld door de Europese Commissie op voorspraak van de toenmalige voorzitter Junckers maar de Europese Raad (regeringsleiders) moet zich hierover nog uitspreken, De kwestie staat echter niet hoog op de prioriteitenlijst dus voorlopig zullen we de klok nog wel tweemaal per jaar moeten bijstellen. Continue reading →

Dawid Isaak

A well known name, at least out here in Sweden. Unfortunately, not as well known abroad as that might have impacted his case greatly and positively.

In 2001, Isaak, an Eritrean journalist and permanent resident and citizen of Sweden, was working in his former Continue reading →