Category Archives: Eef

tɛɹəɹɪst

Say what…?

That spells terrorist, or tɛɹəɹɪst if you want to know its correct English pronunciation. The word is on the lips of everyone in presidential office, in each government, on police forces and in military all over the globe. It is used by democracies, dictatorships, military juntas, and autocracies the like. Anyone my age may remember that such was not the case for thirty or forty years ago. What happened? Continue reading →

Cantor’s Continuum Hypothesis

One of the most important mathematical objects is the set with its many useful properties. We can look at the size of the set by wondering how many members it embraces. The answer obviously can be found by counting them.
Then we can take another set and compare its size with the first one, again by counting the members. We call this size the cardinality of the set. Continue reading →

Energievoorziening in Nederland

In ons land wordt de energiebehoefte door een aantal bronnen ingevuld.
– aardgas    |
– aardolie    | fossiele brandstoffen
– steenkool |

– kernenergie    |
– windturbines   | CO2-vrije energieopwekking
– zonnepanelen |

– biomassa | “CO2 vrij” —> The great accounting trick Continue reading →

Aardgas

De Europese Commissie zet het licht op groen voor extra investeringen in onder meer aardgas. Dit als vervanging voor steen- en bruinkool dat in veel energiecentrales nog als brandstof wordt gebruikt. Continue reading →

Teloorgang

Met toenemende somberheid beschouw ik de ontwikkelingen van de Nederlandse samenleving welke niet anders dan kunnen worden beoordeeld langs een afglijdende schaal.
En dit afglijden lijkt een zekere route naar totale anarchie.

Bijna wekelijks zien wij uitbarstingen die alleen in een stuurloze samenleving kunnen ontstaan. In iedere poging tot handhaving wordt wel aanleiding gevonden om uiterst gewelddadig te gaan relschoppen: vuurwerkverbod, vaccinatieplicht, QR-pas, lockdown voorstellen, avondklok. Continue reading →

De mythe van de ware tijd

In 2021 zouden de procedures worden gestart om het systeem van zomertijd/wintertijd af te schaffen voor de EU lidstaten. Dit was in 2018 voorgesteld door de Europese Commissie op voorspraak van de toenmalige voorzitter Junckers maar de Europese Raad (regeringsleiders) moet zich hierover nog uitspreken, De kwestie staat echter niet hoog op de prioriteitenlijst dus voorlopig zullen we de klok nog wel tweemaal per jaar moeten bijstellen. Continue reading →