Pricing issues

As much as I like helping others, giving away my books for free makes no sense to me. As it turned out, at bol.com I virtually did just that.

Due to the excessive amount that bol.com takes off my profit, I was giving away each book at €0.60 per copy, which is a steal on their behalf as I see it. As a result of this, I decided to no longer sell my paperbacks via bol.com but only at bravenewbooks.nl. Obviously, sales of ebooks and pocketbooks continue via bravenewbooks.nl and ebooks via amazon.com (Nuremberg and The Big Day).

That said, I am reconsidering the pricing for my ebooks. I’ll keep y’all posted.

Det Svenska valet – 2

Med några dagar sedan valet återkommer jag till mina tidigare kritiker på det Svenska valsystemet. Jag konstaterade tidigare följande briser:

  • Vid ingången, dock utanför, står folk från lokala partier för att uppmana rösta på deras parti
  • I ingången där man tar de små papperslappar finns en vakt som ser till att allt går rätt till där
  • Kuverten man använder att lämna in lapparna har mellan 1 och 2 cm stora håll. Valkommittén ser vad det är du röstar på
  • Man får inte själv stoppa sitt kuvert i valurnen, det ska en i valkommittén göra

Continue reading →

Det svenska valet – 1

Svenska valet innan 2022

Jag tror jag har nämnt det Svenska valet och valsystemet förut, och om jag gjorde det så var det inte  med lovande ord. Som icke Svensk medborgare får jag inte rösta i Riksdagsvalet, dock bara i kommun samt länstyrelse valen. Jag deltog några gånger i de första valet sedan vi flyttade hit, sedan började jag granska systemet lite mer kritiskt och slutade rösta. Istället gick jag till vallokalen för att kolla upp läget, kommentera och sedan överklaga mina synpunkter till relevanta myndigheter. Continue reading →

Educate russian tourists?

Since the unprovoked invasion of and war from russia* against Ukraine, relations between the EU and russian federation have been at a historic low, at least since the cold war ended about thirty years ago. Many rich russian folks, certainly those aiding and supporting the putin** regime, have found travel restrictions to the EU and US. Continue reading →

Echte taxi versus Uber

Toen we een antal jaren in Zweden woonden moest ik m’n rijbewijs laten verlengen. Ik had reeds eerder een Zweeds rijbewijs gekregen, maar dit moest, net als in Nederland, op een gegeven moment verlengd worden. Aangezien ik in Nederland alle rijbewijzen behaald had, A, B, BE, C, CE, D en DE, waren deze categoriën ook aanwezig op mijn Zweedse rijbewijs. Bij de papierwinkel voor de verlenging ervan moest ik invullen welke categoriën ik wilde behouden. Allemaal was natuurlijk mijn antwoord. Continue reading →

SAS, piloterna och flygresenärerna

2022-07:

Efter en vecka av förhandlingarna mellan SAS och piloternas fackförbund, lägger piloterna ner arbetet för att övergå i strejk. Ultimatumet från piloternas sida var satt till klockan 12 på måndag, och trots att det rapporterades i nyhets media att partierna hade kommit nära en överenskommelse, så lyckades man inte fram till klockan 12. Resultatet var att klocka 12:01 så var strejken verklighet. Inga SAS flygplan lyftes efter det och tusentals resenärer antingen kom inte iväg, inte tillbaks eller fick kliva ut flygplanet de precis hade hunnit boarda. Continue reading →

Paperback time! (…the sequel)

The great Amazon has since a few years problems delivering print-on-demand paperback books within Europe. Sure I can order a paperback to my summerplace in Spain with no problems and delivered within days. But getting one out to Sweden, where I live, is not possible for the great Amazon. Mid 2022, they still blame it on Covid…

So I struck deals with two publishers, Amazon.com for the North American market and BreaveNewBooks.nl for the European markets. The content of BraveNewBooks is forwarded to other large bookshops such as bol.com. Continue reading →

Energievoorziening in Nederland

In ons land wordt de energiebehoefte door een aantal bronnen ingevuld.
– aardgas    |
– aardolie    | fossiele brandstoffen
– steenkool |

– kernenergie    |
– windturbines   | CO2-vrije energieopwekking
– zonnepanelen |

– biomassa | “CO2 vrij” —> The great accounting trick Continue reading →

Aardgas

De Europese Commissie zet het licht op groen voor extra investeringen in onder meer aardgas. Dit als vervanging voor steen- en bruinkool dat in veel energiecentrales nog als brandstof wordt gebruikt. Continue reading →

Paperback time!

Since literally minutes ago, you can even read my new book old style on paper! Not only digital, modernistic and ebookish, but now also as a paperback printed book in a small handy format, and ready to be printed on your demand.

You can find the book here. Of course, you can still buy the ebook variety. Continue reading →

Nu bij bravenewbooks.nl!

Inderdaad, nu is mijn eerst boek ‘Nuremberg’ als eboek te koop op bravenewbooks.nl. Voor wie dat (nog) niet wist, dat is de self-publishing site voor onder andere bol.com, bruna boeken, en een hele verzameling van andere boeken (en e-boeken) sites.

Wellicht interessant voor de papieren lezers: ook de paperback versie van mijn boek komt daar binnenkort uit! Continue reading →