Tag Archives: #opinion

Judendom versus Israel

Under nu flera år har det varit vanligt att judiska medborgare av Sverige attackeras på grund av deras tro. Varför det händer är totalt oklart för mig. I Sverige, och andra civiliserade länder för den delen, råder religionsfrihet. Detta betyder enkelt sagt att alla kan tro på vad de vill utan att de behandlas på annat sätt än någon annan av myndigheter, företag och privatpersoner. Man ska fri från represaljer kunna ansluta sig till ett religionssamfund, församling eller förening eller utöva sin tro på annat sätt utan att någon stör sig på detta.

Så annorlunda verkligheten ser ut idag… Continue reading →

De mythe van de ware tijd

In 2021 zouden de procedures worden gestart om het systeem van zomertijd/wintertijd af te schaffen voor de EU lidstaten. Dit was in 2018 voorgesteld door de Europese Commissie op voorspraak van de toenmalige voorzitter Junckers maar de Europese Raad (regeringsleiders) moet zich hierover nog uitspreken, De kwestie staat echter niet hoog op de prioriteitenlijst dus voorlopig zullen we de klok nog wel tweemaal per jaar moeten bijstellen. Continue reading →

Dawid Isaak

A well known name, at least out here in Sweden. Unfortunately, not as well known abroad as that might have impacted his case greatly and positively.

In 2001, Isaak, an Eritrean journalist and permanent resident and citizen of Sweden, was working in his former Continue reading →

US healthcare

What’s all that about you’ll wonder? Hear me out and I’ll try to explain.

The former, real, president of the US had a list of things he’d like to accomplish during his presidency. Obviously, every president has that but this one had put universal healthcare on his list. The item on his list would be known as Obamacare. A lot of effort and money was put into it and a lot of US citizens for the first time had access to healthcare worth its name and affordable. Continue reading →

Skräpa ner stället…

Igen en konstig titel, men hör mig ut som vanligt.

Varje barn lär sig redan på dagis återvinningens alla principer. Så hela Sveriges befolkning bör numera veta hur man gör. Trots denna tradition av återvinning verkar denna princip inte hunnit bli del av ryggmärgens reflexer. På väg hem från närmaste station är det inte ovanligt att förpackningsmaterial från de lokala snabbmat restauranger finns båda på vägen och bredvid den. Dumt, synd och onödigt! Continue reading →