Tag Archives: #opinion

Referendum in Ukraine

As no one can possibly have missed, russia is in the process of organizing a referendum. The fact that they organized it in another country makes it more unique. The fact that the subject is whether the folks voting in the referendum want to join the russian federation makes it even more unique. Note that my use of the word ‘unique’ is not to be interpreted in a positive manner. Continue reading →

Det Svenska valet – 2

Med några dagar sedan valet återkommer jag till mina tidigare kritiker på det Svenska valsystemet. Jag konstaterade tidigare följande briser:

  • Vid ingången, dock utanför, står folk från lokala partier för att uppmana rösta på deras parti
  • I ingången där man tar de små papperslappar finns en vakt som ser till att allt går rätt till där
  • Kuverten man använder att lämna in lapparna har mellan 1 och 2 cm stora håll. Valkommittén ser vad det är du röstar på
  • Man får inte själv stoppa sitt kuvert i valurnen, det ska en i valkommittén göra

Continue reading →

Educate russian tourists?

Since the unprovoked invasion of and war from russia* against Ukraine, relations between the EU and russian federation have been at a historic low, at least since the cold war ended about thirty years ago. Many rich russian folks, certainly those aiding and supporting the putin** regime, have found travel restrictions to the EU and US. Continue reading →

Echte taxi versus Uber

Toen we een antal jaren in Zweden woonden moest ik m’n rijbewijs laten verlengen. Ik had reeds eerder een Zweeds rijbewijs gekregen, maar dit moest, net als in Nederland, op een gegeven moment verlengd worden. Aangezien ik in Nederland alle rijbewijzen behaald had, A, B, BE, C, CE, D en DE, waren deze categoriën ook aanwezig op mijn Zweedse rijbewijs. Bij de papierwinkel voor de verlenging ervan moest ik invullen welke categoriën ik wilde behouden. Allemaal was natuurlijk mijn antwoord. Continue reading →

SAS, piloterna och flygresenärerna

2022-07:

Efter en vecka av förhandlingarna mellan SAS och piloternas fackförbund, lägger piloterna ner arbetet för att övergå i strejk. Ultimatumet från piloternas sida var satt till klockan 12 på måndag, och trots att det rapporterades i nyhets media att partierna hade kommit nära en överenskommelse, så lyckades man inte fram till klockan 12. Resultatet var att klocka 12:01 så var strejken verklighet. Inga SAS flygplan lyftes efter det och tusentals resenärer antingen kom inte iväg, inte tillbaks eller fick kliva ut flygplanet de precis hade hunnit boarda. Continue reading →

Paperback time! (…the sequel)

The great Amazon has since a few years problems delivering print-on-demand paperback books within Europe. Sure I can order a paperback to my summerplace in Spain with no problems and delivered within days. But getting one out to Sweden, where I live, is not possible for the great Amazon. Mid 2022, they still blame it on Covid…

So I struck deals with two publishers, Amazon.com for the North American market and BreaveNewBooks.nl for the European markets. The content of BraveNewBooks is forwarded to other large bookshops such as bol.com. Continue reading →

Energievoorziening in Nederland

In ons land wordt de energiebehoefte door een aantal bronnen ingevuld.
– aardgas    |
– aardolie    | fossiele brandstoffen
– steenkool |

– kernenergie    |
– windturbines   | CO2-vrije energieopwekking
– zonnepanelen |

– biomassa | “CO2 vrij” —> The great accounting trick Continue reading →

Aardgas

De Europese Commissie zet het licht op groen voor extra investeringen in onder meer aardgas. Dit als vervanging voor steen- en bruinkool dat in veel energiecentrales nog als brandstof wordt gebruikt. Continue reading →

Democratie?

Zoals hopelijk bekend hebben we in Nederland net als binnen de EU meerdere politieke partijen in elk land. Dit maakt het mogelijk om een breder deel van de bevolking te laten stemmen op een partij die juist hun opinie iets meer vertegenwoordigt dan de andere partijen. We roepen dan met zijn allen dat dit een democratisch pricipe is.

Andere landen hebben slechts twee partijen, vaak een linksere en een rechtsere partij. Engeland behoorde lang tot dit principe, de Verenigde Staten van Amerika doen dat nog steeds. Continue reading →

Preliminary reading news!

Yup, indeed, another new book is on its way!
Once again, it is by me!

Update, 2022-06-28:

The writing of the new book is done! Now there’re only a review and layout issues to address before publication. The title, you may ask, here you go:

The Deep

It will first come out as Paperback, followed by Ebook a little later.


You may want to find out more about it, or even be interested in reading it! But you’ll have to hold your horses for it to be written and published first. Even though I’m on it, it still is a work in progress and far from done. I’ll keep you posted!

Short impression: Continue reading →

Sociale media en energie

Sociale media lijken voor velen niet meer weg te denken uit het dagelijks bestaan. Foto’s van katten, puppies, babies, de lunch en dergelijke belangrijke uitingen van creativiteit dienen verspreid te worden onder het volk, de kennissenkring, collega’s en familie en vrienden. Niets lijkt onbenullig genoeg om anderen ervan te weerhouden deel te nemen in deze eindeloze informatie flow. Continue reading →

Teloorgang

Met toenemende somberheid beschouw ik de ontwikkelingen van de Nederlandse samenleving welke niet anders dan kunnen worden beoordeeld langs een afglijdende schaal.
En dit afglijden lijkt een zekere route naar totale anarchie.

Bijna wekelijks zien wij uitbarstingen die alleen in een stuurloze samenleving kunnen ontstaan. In iedere poging tot handhaving wordt wel aanleiding gevonden om uiterst gewelddadig te gaan relschoppen: vuurwerkverbod, vaccinatieplicht, QR-pas, lockdown voorstellen, avondklok. Continue reading →